Sidst opdateret: 11. februar 2021
Skip Navigation Links.

Vedligeholdelse af MC'en

(Inspireret af MC Importør Foreningens udgivelse 'MC betjeningsvejledning')

I det efterfølgende er anvisninger og tips vedr. vedligeholdelse af din MC.

Jeg har valgt at skrive det hele i en lang smøre, da det gør det væsentligt lettere at udskrive det.
Man kan såmænd også læse det fra ende til anden, men de fleste leder vel efter noget specifikt, og derfor har jeg lavet en indholdsfortegnelse i starten.

Indholdsmæssigt befinder vi os i den lette genre af MC-teknik. Til tider den meget lette genre..., men jeg har taget det hele med, for behovet og erfaringen er forskellig fra person til person.
Det bør noteres, at der er tale om en generel vejledning, og det vil derfor være en god idé at alliere sig med en instruktionsbog eller reparationshåndbog, for at se de specifikke opgivelser for netop den maskine, som du skal arbejde med.

Bemærk, at jeg (naturligvis) ikke kan påtage mig skyld, ansvar eller sågar med-ansvar for eventuelle uheld, som måtte opstå efter at du selv har pillet ved din maskine - uanset om du har fulgt nedenstående tips minutiøst - eller ej.
Det er helt & aldeles op til dig selv at afgøre, om du føler rustet til 'gør-det-selv-arbejdet'.
Mit råd er: Hvis du ikke ved, om du kan magte det - så lad være med at gå i gang; find én som kan hjælpe dig - og lær af det.

Top

Indhold (sorteret alfabetisk):

Afmontering af baghjul
Afmontering af dæk
Afmontering af forhjul
Bagaffjedring
Batteri
Batteripleje
Check/vedligeholdelses-skema
Dæk
Fejlfinding - motorstop
Fejlfinding
Gearolie
Hastighedsmarkering
Hensætning
Justering af bremsepedal (tromlebremse)
Justering af gaskabel
Justering af kobling
Justering af tromlebremser
Kontrol af skivebremser/bremsevæske
Kædejustering
Kædeskift
Montering af dæk
Olieskift motor/gearkasse
Periodisk vedligeholdelsesplan
Sikringer
Smørekort
Tændrør
Udskiftning af pærer
Valg af dæk
Vinteropbevaring


Periodisk vedligeholdelsesplan

Planen viser intervallerne mellem de periodiske serviceeftersyn i kilometer og måneder. Husk at inspicere, kontrollere, smøre og udføre service som beskrevet i vedligeholdelsesplanen. Hvis din motorcykel har været kørt under særligt hårde forhold (f.eks. med fuld gas eller i støvede områder) skal eftersynene foretages oftere for at sikre samme driftssikkerhed som ved normal vedligeholdelse. I tvivlstilfælde kan du rådføre dig med den autoriserede forhandler. Styretøj, affjedring, bremser og hjulkomponenter er nøglepunkter, som kræver særlig opmærksomhed og speciel og omhyggelig service. For din maksimale sikkerheds skyld foreslår vi, at disse servicearbejder foretages hos den autoriserede forhandler.

ADVARSEL: Brug Ph-neutralt vaskemiddel til vask og rengøring af motorcyklen. Brug aldrig højtryksrenser.

BEMARK: Periodiske eftersyn bevirker, at der af og til skal udskiftes en eller flere dele, og her anbefales det kun at bruge originale reservedele; - brug af uoriginale reservedele kan i garantiperioden bevirke at garantien bortfalder.

Selvom du er en dygtig Gør-det-selv mekaniker, anbefales det at lade de med *)-mærkede servicearbejder i vedligeholdelsesplanen udføre på et autoriseret værksted. De øvrige servicearbejder kan du selv udføre ved at følge instruktionerne i dette afsnit.

De nævnte intervaller i vedligeholdelsesplanen er gennemsnitskrav. Enkelte mærker/modeller kan foreskrive hyppigere kontrol, justering eller udskiftning.

Top

Smørekort

DEL \ INTERVAL Straks og hver 6.000 km eller 6 måneder Hver 12.000 km eller 12 måneder
Gaskabel Motorolie  
Gashåndtag   Fedt
Bremsenøgleaksel*   Fedt
Bremsekabel Motorolie  
Speedometerkabel   Fedt
Speedometerdrev   Fedt
Bagkæde Smøres for min. hver 1.000 km  
Bremsepedal Fedt  

 

Check/vedligeholdelses-skema

MOTOR Straks

Hver 1.000 km

/1 md

Hver 3.000 km

/3 mdr

Hver 6.000 km

/6 mdr

Hver 12.000 km

/12 mdr

Batteri Kontrol Kontrol    
Motorbolte og møtrikker* Kontrol Kontrol    
Luftfilter*   Rens   Udskift
Tændrør Kontrol Kontrol   Udskift
Tænding*   Kontrol    
Karburator* Kontrol Kontrol   Juster
Benzinslange Skift     Skift hvert andet år
Benzinfilter Rens   Rens  
Kobling Kontrol Kontrol    
Gearolie Skift   Skift  
STEL        
Bagkæder Kontrollér og rens      
Bremser Kontrol Kontrol    
Dæk Kontrol Kontrol    
Styretøj* Kontrol Kontrol    
Forgaffelolie*       Skift
Stelbolte og møtrikker* Kontrol Kontrol    

Top

Batteri

Batteriets syrestand kan kontrolleres ved at fjerne et sidedæksel eller sadlen. Syrestanden skal altid stå mellem øverste og nederste streg. Hvis syrestanden er for lav påfyldes destilleret vand til øverste streg. Brug aldrig almindeligt drikkevand.

ADVARSEL: Når batteriet en gang er blevet påfyldt syre må der aldrig på grund af eksplosionsfare efterfyldes med syre.

Er motorcyklen leveret med et såkaldt vedligeholdelsesfrit batteri er det ikke nødvendigt at kontrollere væskestanden eller fylde op med destilleret vand.

ADVARSEL: Er et vedligeholdelsesfrit batteri blevet afladet må det ikke oplades med en traditionel oplader, da brug af en sådan kan nedsætte batteriets levetid. Der skal i sådanne tilfælde altid benyttes en oplader, der afgiver en konstant lav ladestrøm. Bryd aldrig forseglingen på et vedligeholdelsesfrit batteri.

FARE: Pas på ikke at bøje, beskadige eller ændre ånderørets placering. Røret skal sidde godt fast på batteriet, når det monteres og åbningen må ikke være tilstoppet.

Ved vinteropbevaring afmonteres batteriet og opbevares mørkt og køligt, men frostfrit. Spændingen kontrolleres regelmæssigt og batteriet oplades, hvis det er nødvendigt.

Top

Tændrør

Rens tændrørerne første gang ved 1.000 km og derefter for hver 3.000 km for aflejringer med en lille metalbørste eller på en tændrørsrensemaskine. Justér elektrodeafstanden til mellem 0,6 og 0,8 mm ved hjælp af et søgerblad. Skift til nye tændrør for hver 10 - 12.000 km.

BEMÆRK: Standardtændrøret er omhyggeligt udvalgt for at imødekomme gennemsnitskravet. Kontakt den autoriserede forhandler hvis du ikke synes at standardtændrøret er ideelt til dit kerselsmønster. Valg af et forkert tændrør kan medføre omfattende motorskade.

Top

Gearolie

Gearolien nedbrydes med tiden hvilket er ensbetydende med at smøreevnen aftager. Skift olie første gang ved 1.000 km og derefter for hver 6.000 km på følgende måde:

 1. Skru påfyldnings- og bundprop af, og lad den gamle olie Iøbe ud, f.eks. i en opskåren plastikdunk, som kan rumme den mængde olie, der aftappes. For at være sikker på at al olien kommer med ud skal motoren være driftsvarm.
 2. Skru bundproppen i og kontrollér at pakningen er intakt.
 3. Hæld den anbefalede mængde olie langsomt gennem påfyldningshullet på motoren. Brug kun special gearolie.
 4. Skru påfyldningsproppen i.
 5. Kontrollér oliestanden ved oliestandsskruen eller inspektionsglasset efter at motoren har kørt i ca. 3 minutter.

Top

Olieskift motor/gearkasse

Olieskift bør kun foretages, når motoren er gennemvarm. Påfyldningsproppen tages af så der ikke dannes undertryk, og bundproppen/erne skrues af. Den varme olie Iøber nu let ud. Lad den Iøbe ned i f.eks. en opskåren plastikdunk, der kan rumme den mængde olie, der er i motoren. Det er god økonomi at skifte oliefilter og olie samtidig. Det gamle filter tages af og et nyt monteres. Brug altid eventuelle medfølgende nye O-ringe, og montér disse korrekt, så der ikke siver olie ud mellem motorblok og oliefilter.

Når den gamle olie er Iøbet helt af, og det nye oliefilter er monteret skrues bundproppen/erne i og den nye olie påfyldes. Kontrollér oliestanden gennem glasset på siden af motoren eller på målepinden på påfyldningsproppen, hvis din motorcykel er udstyret med en sådan, efter at motoren har kørt i et par minutter.

Top

Dæk

Kontrollér dæktryk og slidbane som beskrevet i vedligeholdelsesplanen. For din optimale sikkerhed og for at sikre dækkene den Iængst mulige levetid bør du kontrollere dæktrykket oftere.

Utilstrækkeligt dæktryk giver ikke blot forøget dækslid, men påvirker også motorcyklens stabilitet i negativ retning. For lidt luft i dækkene kan føre til udskridning og tab af kontrollen over maskinen. Kør der~or altid med det opgivne dæktryk. Måling af dæktrykket bør altid ske, når dækkene er kolde. Kontakt den autoriserede forhandler hvis du er i tvivl om det korrekte dæktryk til netop din motorcykel.

ADVARSEL: Montering af andre dækstørrelser end dem som er standard til motorcyklen vil ofte medføre stabilitetsproblemer. Vær opmærksom på dækkenes hastighedsmærkning !

Kørsel med nedslidte dæk nedsætter kørestabiliteten væsentligt og kan medføre, at du mister kontrollen over motorcyklen på vådt og fedtet velunderlag. Lovgivningens mindstekrav til mønsterdybden er fast sat til 1,0 mm, men det anbefales at skifte dæk, når mønsterdybden er 2.0 mm eller derunder.

Top

Udskiftning af pærer

Når du udskifter en udbrændt pære så skift altid til en ny med samme watt-forbrug. Brug af en anden styrke kan medføre overbelastning af det elektriske system eller afkorte pærerens levetid væsentlig.

Forlygte:

Skift af forlygtepære foretages således:

 1. Fjern skruen/erne i lygtekransen og aftag den forreste del af lygtehuset.
 2. Tryk fatningen ind, drej mod uret og træk den ud.
 3. Tag pæren ud og sæt den nye i. Undgå altid at berøre pæren. idet lysegenskaber og levetid forringes.

ADVARSEL: Efter montering af lygtehuset bør lygteindstillingen altid kontrolleres.

Blinklys:

Skift af blinklyspære foretages således:

 1. Fjern skruen/erne og tag lygteglasset af.
 2. Tryk pæren ind, drej mod uret og træk den ud.
 3. Den nye pære sættes i ved at trykke ind og dreje den med uret.

BEMÆRK: Ved montering af blinklysglasset må skruen/erne ikke spændes for hårdt, da glasset derved knækker let.

Bag/stoplys:

Udskiftning af bag/stoplyspære foretages således:

 1. Fjern skruerne og tag glasset af.
 2. Tryk pæren ind, drej mod uret og træk den ud.
 3. Den nye pære sættes i ved at trykke ind og dreje den med uret.

BEMÆRK: Ved montering af lygteglasset må skruerne ikke spændes for hårdt, da glasset derved let knækker.

Top

Justering af kobling

Efterhånden som koblingskablet strækker sig skal det justeres.

 1. Frigangen skal være 2-3 millimeter og måles i spalten der opstår mellem selve koblingsgrebet og befæstigelsen, når koblingen trækkes let an.
 2. Låsemøtrikken løsnes ved justeringsomløberen, indtil der er ca. 3 millimeters frigang.
 3. Spænd Iåsemøtrikken.
 4. Service på en hydraulisk kobling, som ses på enkelte modeller, begrænser sig til eventuel udluftning, medens øvrige problemer er en opgave for et autoriseret værksted.

Top

Justering af gaskabel

Låsemøtrikken på kablet Iøsnes. Justér kablets frigang ved at dreje justeringsomløberen indtil der er en frigang i gashåndtaget på 2-3 millimeter. Spænd Iåsemøtrikken.

Top

Afmontering af forhjul

 1. Speedometerkablet fjernes. Pas på at det indvendige drivkabel ikke glider ud, når kablet er afmonteret.
 2. Forakslens holdere Iøsnes/afmonteres.
 3. Forhjulet aftages.

BEMÆRK: På motorcykler med dobbelt skivebremse på forhjulet skal begge bremsekalibeme ofte afmonteres.

Ved montage gøres det samme i omvendt rækkefølge.

FORSIGTIGT: Forbremsen bør ikke aktiveres, når kaliberen/e er Iøsnet fra skiven. Er uheldet ude trykkes bremseklodserne tilbage i kaliberen med et roligt og jævnt tryk med fedffri værktøj med rundekanter (evt. dækjern). Hvis de går stramt bør kaliberen renses for bl.a. bremsestøv.

Top

Afmontering af baghjul

Baghjul med skivebremse og kædetræk
 1. Sæt motorcyklen på midterstøttebenet.
 2. Sikringsanordningen og møtrikken til bagakslen Iøsnes.
 3. Træk bagakslen ud og Iøft bremsekaliberen fri af bremseskiven.
 4. Skub baghjulet fremad og Iøft kæden af kædehjulet.
 5. Træk baghjulet ud af svingarmen.

Montering foregår i omvendt rækkefølge. Husk at montere ny sikringsanordning.

Kæden justeres jfr. afsnittet om kædejustering.

Baghjul med tromlebremse og kædetræk

Sæt motorcyklen på midterstøttebenet.

 1. Fjern Iåsesplitten på bagakslens møtrik.
 2. Bagakslens møtrik skrues af.
 3. Splitten på bremsetrækket ved bremsearmen fjernes.
 4. Kædeskærmen afmonteres.
 5. Møtrikkerne til kædestrammeren skrues et stykke bagud så de kan afmonteres.
 6. Bagakslen trækkes ud og afstandsstykket mellem ankerplade og svingarm fjernes.
 7. Skub baghjulet fremad og Iøft bagkæden af.
 8. Træk baghjulet ud af svinggaflen.

Montering foregår i omvendt rækkefølge. Husk at montere ny Iåsesplit.

Kæden justeres jfr. afsnittet om kædejustering.

Baghjul med kardantræk
 1. Sæt motorcyklen på midterstøttebenet.
 2. Fjern Iåsesplitten på bagakslens møtrik og skru denne af.
 3. Træk bagakslen ud.
 4. Fjern afstandsstykket mellem nav og svingarm.
 5. Træk baghjulet over mod svingarmen og fri af kardanhuset.

Montering foregår i omvendt rækkefølge. Husk at anbringe gummiklodserne så der er plads til indgrebet i kardanhuset.

BEMÆRK: Smør eventuelt gummiklodserne med sulfo. Brug aldrig motorolie der vil få dem til at svulme op. Husk at montere ny Iåsesplit.

Top

Afmontering af dæk

Når hjulet er afmonteret, skrues ventilkeglen ud og omløberen fjernes. Læg hjulet på en sæk eller lignende, der kan beskytte letmetalnavet. Dækket trædes ned hele vejen rund på begge sider. Når kanttråden er fri, trædes dækket ned modsat ventilen, så kanttråden presses op i egerfordybningen. Herved bliver det muligt at Iøfte dækkanten ud over fælgen ved hjælp af et par dækjern. Hjulet rejses op og med den ene hånd trækkes den ene dækside ud over fælgkanten, og dækjernet sættes ind under den modsatte dækside. Sving dækjernet 180" ud over dæksiden, og tryk på kanttråden ved siden af dækjernet til dækket falder ud af fælgen.

Top

Montering af dæk

Sørg for at fælgkanten er ren, glat og uden mærker. Stildækket på højkant og kontrollér, at det står i den rigtige omløbsretning i forhold til fælgen, som derefter sættes ind i dækkets nederste halvdel. Pres den ene sides kanttråd ind over fælgkanten. Kom lidt luft i slangen og anbring den i dækket. Drej dæk og slange så ventilen kan fiskes ud af hullet i fælgen, og det røde mærke på dæksiden står ud for ventilen. Skru omløberen på det yderste af ventilen, sà den ikke smutter ind i fælgen igen. Slangen skal også kunne gå op i dækket, så kanttråden kommer på plads.

Læg hjulet ned og træd dækket ned modsat ventilen. Brug dækjernet til at presse kanttråden ind over fælgkanten. Pas på du ikke at lave mærker i fælgkanten. Sæt eventuelt lidt isolerbånd om dækjernet. Når det sidste stykke af dækket skal ind over fælgkanten, klemmes eller trædes den modsatte side af dækket sammen, så kanttråden går op i egerfordybningen. Herved opnås at kanttråden kan bankes på plads uden at den beskadiges.

For at lette monteringen af dækket og samtidig skåne dækkanten er det en fordel at spraye eller smøre denne med lidt silicone eller sulfo.

BEMÆRK: Brug aldrig motorolie, da denne angriber gummiet.

Dækket pumpes nu op til korrekt dæktryk, og det kontrolleres at dæk-

ket sidder lige i fælgen. På dæksiderne sidder to ribber som skal være fri af fælgen i samme afstand hele vejen rundt. Hvis dækket ikke sidder lige efter det er pumpet op til korrekt dæktryk, så lad være med at pumpe det op til overtryk, men luk i stedet luften ud igen og ret dækket ind.

BEMÆRK: Et nyt dæk er glat, og skal tilkøres ligesom alt andet nyt. Undlad kraftige accelerationer og kørsel ved høj hastighed de første 3-500 km. Det forlænger dækkets levetid.

Top

Valg af dæk

Hold dig til de dækdimensioner som motorcyklen er født med. Ændring af dækbredde kan ændre motorcyklens køreegenskaber. Er du i tvivl, så rådfør dig med den autoriserede forhandler.

Hastighedsmarkering

Symbol Maks.hastighed (km/t)
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
Z >240

Dækfabrikat og slidbanemønster er en smagssag, medens dækmærkning og dimensionerne er vigtig.

BEMÆRK: De anbefalede dæktryk er altid minimumstryk !

Top

Batteripleje

Motorcyklens batteri sidder godt gemt af vejen og overses ofte, indtil den dag det ikke virker. Endvidere har et motorcykelbatteri det betydeligt sværere end et bilbatteri. Det er forholdsvis lille, og fører ofte et uregelmæssigt liv, idet de fleste motorcykler kører uregelmæssigt. Weekends, korte ture, lange ferieture o.s.v. Batteriet udsættes også for en masse vibrationer, og syren slynges frem og tilbage under accelerationer og opbremsninger. Alt dette er en ulempe for batteriet. Derfor bør det kontrolleres en gang i mellem; f.eks. en gang om måneden. Kontrollér syrestanden. Den skal altid være mindst op til den nederste streg, og højst op til den øverste. Ledningsforbindelserne skal være spændt, og polerne rene og fri for korrosion, ligesom batteriholderen skal være tør for syre. Skulle der være kommet syreangreb på en af polerne eller batteriholderen skal der rengøres med en base. da der her ertale om neutralisering af syren. Vand med soda er alkalisk (basisk) og det bedste til opgaven. Batterikassen og polerne bør derefter smøres ind med siliconefedt eller vaseline. Sørg for at overløbsslangen har frit Iøb ned under motorcyklen, så eventuelt syreoverløb ikke rammer stellet.

Hvis motorcyklen ikke skal bruges i Iængere tid bør batteriet afmonteres og sættes til opladning. Husk at et batteri, der ikke bruges, aflades med ca. 1% om dagen. Det er ensbetydende med at et batteri vil være fladt i Iøbet af ca. 3 måneder.

Er syrestanden for lav påfyldes destilleret eller demineraliseret vand. Brug aldrig almindeligt vand, da dette blandt meget andet indeholder kalk. På en ferietur kan ··dansk vand·· i nødstilfælde anvendes, hvis kulsyren rystes af først.

Vær omhyggelig med dit batteri. Det sparer dig for mange ærgrelser, og et velplejet batteri kan holde i årevis.

Top

Sikringer

Hvis der af en eller anden grund går en sikring, så udskift den kun med en sikring med samme ampere. Anvend aldrig en sikring med større ampere. Det kan forårsage skader på det elektriske anlæg. Brug aldrig staniol eller metaltråd som nødhjælp. Der kan gå ild i motorcyklen. Hvis den nye sikring brænder over efter kort tid er der efter al sandsynlighed en fejl i det elektriske system, og du bør omgående lade din autoriserede forhandler kontrollere dette og få udbedret fejlen.

Top

Kædeskift

Kædelåsen åbnes med en flad- eller spidstang, idet tangens næbspidser griber om kædelåsens åbne ende og kædebolten i den anden ende. Lad være med at brække Iåsen af med en skruetrækker Låsens ben bliver let skæve og mister derved den spændkraft, der er nødvendig for at sikre Iåsen. Når lasken er fjernet kan samleleddet tages af, og kæden er adskilt. Lad den forreste ende af samleleddet blive siddende og hægt den nye kæde på. Træk derefter i den nederste del af kæden, så den nye kæde kommer ind over det forreste tandhjul. Nu er den nye kæde monteret, hvorefter den gamle kan rengøres og kontrolleres. Hvis den gamle viser sig at være for slidt lader man den nye sidde på, og erstatter det gamle kædeled med det nye. Lasken sættes på plads, og Iåsen monteres således at den åbne ende peger bagud i forhold til rotationsretningen.

ADVARSEL: De fleste større motorcykler er monteret med endeløs kæde (nittet), og denne type kæde bør skiftets på et autoriseret værksted.

Top

Kædejustering

Kæden skal være kold - så vent 1 times tid efter en køretur.
Splitten på baghjulsmøtrikken trækkes ud, og møtrikken Iøsnes. Derefter Iøsnes Iåsemøtrikkerne på kædestrammerne, og kædestrammerne skrues et godt stykke tilbage. Baghjulet rykkes nu frem, så der er frigang i kæden. Hvis der er monteret en ny kæde er det først nu muligt at montere kædesamleleddet. Kædestrammerboltene strammes nu op i hver side, medens det iagttages, at begge sider spændes lige meget. Spænd lidt ad gangen, indtil kæden har en frigang på ialt ca. 2 cm op og ned midt på kæden. Når kæden er justeret spændes møtrikken på bagakslen og en ny split monteres.

Top

Justering af bremsepedal (tromlebremse)

Bremsepedalens stilling kan indstilles ved at dreje stopbolten henholdsvis ind eller ud, indtil pedalen har den stilling, der passer til køreren. Når denne indstilling er foretaget Iåses bolten med kontramøtrikken. Derefter justeres kabel- eller standtrækket til bremsearmen. så der er en frigang på 2-3 cm.

Top

Justering af tromlebremser

Efterhånden som bremsebelægningen sætter sig og bliver slidt må der foretages en justering. På ankerpladen er anbragt et afstandsmærke formet som et cirkeludsnit, medens der er en streg på bremsearmen. Efterhånden som bremsen justeres op vil den forlængede linie fra bremsearmen pege længere og Iængere til venstre mod cirkelbuens ende. Når denne er nået er bremsebelægningen nedslidt, og en ny skal monteres. Hvis der køres Iængere vil bakkerne beskadige tromlen, og bremseevnen vil være forsvundet.

ADVARSEL: Det er livsfarligt at køre med defekte bremser.

Top

Kontrol af skivebremser/bremsevæske

Udover kontrol med bremsevæskestanden kræver skivebremser kun, at der holdes øje med, at der ikke er nogen utætheder ved bremseslangeforbindelserne samt slid på bremseklodserne. På de fleste skivebremser er der et inspektionshul, hvorigennem det kan konstateres, hvor stort sliddet er. Når bremseklodserne er slidt ned til mærket i dette hul skal de udskiftes. Såfremt du ikke er sikker på, hvordan dette skal gøres bør du overlade dette arbejde til den autoriserede forhandler

Efterfylding af bremsevæske sker ved at fylde bremsevæskebeholderen op til skvulpepladen. Bremsevæsken skal af sikkerhedshensyn optylde visse krav, som er opgivet i specifikationen for bremsevæske. Specifikationen er som regel trykt i /på Iåget på bremsevæskebeholderen.

Specifikation Bemærkning
DOT 3 USA og Canada
DOT4
DOT5
SAE J 1703 a Andre lande
SAE J 1703 b
SAE J 1703 c
SAE 7 OR 3 Udgået

 

ADVARSEL: Bremsevæske nedbrydes med tiden, og bør derfor skiftes hvert andet år som absolut minimum.

Top

Bagaffjedring

På motorcykler med traditionel svinggaffel foregår affjedring og dæmpning med to fjedre/støddæmpere. Hvis der er tale om Mono affjedring er svinggaflen monteret med en centralt placeret fjeder/støddæmper. Skruefjedrene sørger for affjedring, og støddæmperne sørger for, at affjedringsbevægelserne opfanges og bringes til ro. Skruefjedrenes spænding kan justeres alt efter køremåde og belastning.

Justeringen foregår efter en stigende skala alt efter hvilken hårdhed der ønskes, men i øvrigt er den autoriserede forhandler behjælpelig med at indstilling og vejledning.

Top

Fejlfinding

Hvis motoren ikke vil starte kan du undersøge følgende for at indkredse fejlen:

A. Er der benzin nok på tanken ?

B. Kommer benzinen frem til karburatoren fra benzinhanen ?

C. Hvis dette er tilfældet undersøg da tændingsanlægget.

ADVARSEL: Lad ikke benzinen Iøbe over motoren, men lad den Iøbe ned i en beholder.

D. Tag tændrøret ud og sæt det ind i tændrørshætten. Lad det hvile på motorblokken og aktivér motoren, medens tænding en står på >ON<. Hvis tændingssystemet er i orden skal du kunne se tændrøret tænde med en blå gnist fra midterelektroden til sideelektroden. Hvis der ikke fremkommer nogen gnist, må du henvende dig til den autoriserede forhandler med henblik på kontrol og reparation.

ADVARSEL: Hold ikke tændrøret hen over tændrørshullet, da benzindampe fra cylinderen kan blive antændt og forårsage brand.

Top

Fejlfinding - motorstop

A. Kontroller benzintilførslen.

B. Kontrollér om der er gnist på tændrøret.

Det anbefales at gå til den autoriserede forhandler før yderligere fejlfinding. Hvis motorcyklen stadig er indenfor garantiperioden skal forhandleren konsulteres. før du selv foretager nogen form for reparation. Forsøg på reparation af en motorcykel indenfor garantiperioden kan bevirke borffald af garantien.

Top

Vinteropbevaring

Mange autoriserede forhandlere tilbyder vinteropbevaring, men hvis du selv foretrækker at forberede din motorcykel med henblik på egen opbevaring, så følg disse 10 bud:

 1. Nummerpladen
  Nummerpladen skrues af og sendes eller afleveres til forsikringsselskabet, hvis ikke din forsikring er omfattet af en fast stilstandsperiode. Check dette med selskabet eller jfr. policen.
 2. Olien
  Har du har kørt mere end ca. 1.000 km siden sidste olieskift er det klogt at skifte olie og -filter. Gammel olie indeholder nemlig vand og forskellige syrer, som motoren ikke har godt af. Efter olieskift starter du motoren og lader den køre nogle minutter, så den friske olie kommer godt rundt i systemet.
 3. Rengøring
  En grundig rengøring er nødvendig. Sørg for at komme godt ind i alle kroge. Højtryksrenser må ikke benyttes.
 4. 4.Lakskader
  Når motorcyklen er tør er det tid at se efter om der er lakskader som følge af stenslag o.lign. Eventuel Iøs lak fjernes, og rusten slibes væk. Derefter males stedet først med grunder og derefter med maling.
 5. Tændrør
  Tændrørene skrues ud og der hældes lidt olie i hver cylinder. Derefter tørnes motoren nogle gange med kick- eller elstarter, men uden tændrørene, så olien fordeles i cylindrene.
 6. Benzintanken
  Tøm benzintanken og karburatorerne. Hvis du vil være sikker på. at der ikke dannes rust i tanken, så hæld lidt olie i den, og ryst den godt så olien fordeles på tankens sider. Eller vælg den lette Iøsning med brug af konserveringsvæske, som hældes i benzinen før sidste tur.
 7. Batteriet
  Batteriet tages ud og syrestanden kontrolleres. Hvis det er nødvendigt skal det påfyldes destilleret vand. Derefter oplades batteriet og opbevares tørt, køligt og frostfrit vinteren igennem. Det vil være klogt at kontrollere batteriets tilstand et par gange i Iøbet af vinteren og eventuelt genoplade det.
 8. Smøring
  Det er nødvendigt at smøre alle bevægelige dele. Glem ikke kablerne!
 9. Lak og krom
  Hvis motorcyklen skal være i bedst mulig stand, når foråret kommer anbefales det at vokse og polere motorcyklen.
 10. Alle forchromede dele og dele iøvrigt der er udsat for korrosion påføres beskyttende olie.

Top

Hensætning

Når motorcyklen er klargjort til vinterdvalen bør den sættes på centralstøttebenet. Det vil være klogt at aflaste vægten på hjulene (dækkene), således at begge hjul svæver frit. Sæt en donkraft under motoren, men Iæg et bræt eller en klods mellem donkraften og motoren, så den ikke tager skade. Sæt aldrig donkraften således, at den hviler på oliefilteret.

Top