Sidst opdateret: 11. februar 2021
Skip Navigation Links.

Montering af Scottoiler (på CBR600F4)

Jeg besluttede i forbindelse med mit besøg hos Holtug, at anskaffe en Scottoiler.

Den kostede 898,- hvilket umiddelbart synes af mange penge, men jeg tror den vil give fuld valuta for pengene.

Sættet består af:

 • Styreenheden, som indeholder specialolien (1)
 • Udluftningsslange med studs og filter (2 & 9)
 • Vakuumslange med tilslutningsstuds (3 & 4)
 • Fødeslangen, som skal bringe olien fra styreenheden til kæden (16 & 18)
 • Forskellige studser tiol at sætte i manifolden, hvor vakuumslangen kan kobles på (5, 6, 7 & 8)
 • Diverse monteringsbeslag, slanger, lim, plasticstrips og fittings (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20)
 • Klistermærker (21)
 • En flaske olie og påfyldningsslange (22 & 23)
 • Monteringsvejledning (24)
 • Superlim (25)
 • Sandpapir (26)
 • Extra monteringsplade (27)

stumper.jpg (70221 bytes)

Montering

Bemærkning: Som med så meget andet, er det en god ide at prøvemontere ting før endelig tilpasning/afkortning af slanger. Man kan altid skære/klippe mere af – men det er ikke så let at forlænge slangerne igen…. (om end der er anvisning på det i monteringsvejledningen)

Efter at have gennemlæst monteringsvejledningen, som dækker standard- og tourer-modellerne af Scottoileren, begyndte jeg at lede efter et godt sted at placere styreenheden. Den kan placeres i en hvilken som helst stilling mellem lodret og vandret. Den skal placeres så man kan komme til at fylde olie i beholderen og så man kan komme til at justere oliemængden.

Jeg besluttede at benytte den bolt, som holder bag-bremsevæskereservoiret og den medfølgende holder (Nr 11 på tegningen).

Jeg måtte bytte lidt rundt på ringene på holderen, så den kunne komme til at sidde ordentligt - uden at støde på noget. Det er vigtigt, at både påfyldningsstudsen og stillekransen er tilgængelige uden for meget fumleri, da de skal bruges ved hhv. oliepåfyldning og justering af olie-flowet.

Styreenhed.jpg (48906 bytes)
Den monterede styreenhed (RMV)

Næste punkt var at finde en vakuumslange der kan styre Scottoileren.

tank1.jpg (24773 bytes)

 

Tanken på CBR600F4 kan vippes op, hvis man fjernes de 2 små sidestykker, som er skruet fast på tanken, og her efter fjernes 2 bolte (1), som holder den forreste ende af tanken fast.

Bemærk Husk at fjerne de to metalbøsninger, som sidder inde i gummibøsningerne, når du har fjernet boltene og skiverne. Jeg overså dem, og den ene droppede ned i motoren!! De tog mig næsten 2 timer at finde den igen, og jeg måtte fjerne hele kåben, for at kunne få øje på den. Prøv det ikke.

tank.jpg (25431 bytes)

Når man har fjernet boltene og bøsningerne, kan tanken (2) vippes op og en af de ringnøgler (3), som er med i værktøjssættet, sættes mellem bagdæmperens monteringsbeslag (5) og tanken, hvor der er en speciel slids til formålet (4).

Jeg fandt de fire synkroniseringsslanger, som fører fra kaburatorerne op til luftfilteret. For ikke at forstyrre noget i ’systemet’ lukkede jeg luftfilteret op for at se hvordan/hvorfor slangerne førte ind i luftfilteret. Jeg kunne i midlertid ikke se hvor de blev ført ind…. Efter en del undren, slog det mig: De fire slanger er blot ’parkeret’ på luftfilterkassen, for – på den måde – at gøre det nemt at finde dem, når der skal synkroniseres kaburatorer. Den anden funktion i ’parkeringsordningen’ er selvfølgelig at lukke synkroniseringsslangerne af, så der ikke trækkes luft ind gennem dem. Jeg valgte at bruge slangen fra cylinder 4 (højre side af motoren).

Jeg anvendte det medfølgende T-stykke som jeg monterede i enden af den eksisterende vakuumslange. På det andet ’ben’ monterede jeg en lille stump af den medfølgende plasticslange, som blev sat fast på parkeringsstudsen på luftfilteret. Tredje ’ben’ kobles til styringen af Scottoileren, via L-stykket og vakuumslangen, som sættes fast i styreenheden, efter at man har afkortet vakuumslangen.

Så kom turen til montering af den slange, som skal føre olien frem til kæden. Her brugte jeg en del tid på at justere og prøvemontere, da slangen gerne skal munde ud ca 2 mm over kædetandhjulets ’klokken 6-position’ = nederste punkt på tandhjulet.

Jeg brugte en af de medleverede styrelister (17), til at lade det hårde hvide gennemføringsrør (18) hvile i, så jeg kunne montere det hele med 2 strips.
Det hårde hvide gennemføringsrør er bøjeligt, hvis det varmes op - det samme gælder 'studsen' som faktisk er lavet af samme plasticrør som vakuumslangen. Man kan derfor selv lave nye/anderledes studser efter behov. Ganske fikst.

foederør.jpg (59284 bytes)
(Jo - jeg ved godt at refleksen fra blitzen er grim - men det vigtige er synligt)

 

Den montering jeg har lavet er endnu lidt midlertidig, idet jeg synes det er grimt med de 2 plasticstrips, som sidder på svingarmen.
Jeg vil montere slangefremføringen ’usynligt’ – formentlig ved brug af de 2 medfølgende rørholdere, som kan klistres fast på undersiden af bagsvingeren. Nå, men på plads er den da.

Her efter førte jeg slangen op til Scottoileren og afpassede længden, for til sidst at montere den på styreenheden.

Jeg havde lidt problemer med at få tanken helt på plads igen, og i øvrigt kunne jeg konstatere at gummibøsningerne var møre?! Underligt eftersom maskinen kun er 1,5 år gammel. Nå – jeg må skifte dem ved senere lejlighed.

Sidste punkt var at fylde styreenheden med olie. Det foregår i 2 tempi:

 1. Gummitilkoblingen fjernes og beholderen fyldes næsten helt med olie
 2. Gummitilkoblingen monteres, styreenheden reguleringskrans sættes på ’Prime’ = helt åben (uden vakuum) og der pumpes/trykkes olie gennem hele fødeslangen, indtil der kommer lidt ud af røret ved kæden.

Justering

Man kan som sagt regulere mængden af olie, som skal føres frem til kæden. Der kommer kun olie frem, når der er vakuum – det vil sige når motoren kører.

Monteringsvejledningen anbefaler mellem 1 og 2 dråber pr minut, men jeg har ladet mig fortælle, at man normalt kun skal sætte den til 1 dråbe pr 2 minutter.

Det er umuligt at give anvisning på hvor stillekransen skal stå, for at give den mængde olie, da det afhænger at højdeforskellen mellem styreenden og dét sted hvor olien drypper ud (hæverteffekten). Her ud over betyder det en del om olien bliver varmet op undervejs til ’udløbet’ (hvis slangen løber tæt ved varme dele af motorcyklen), da olien bliver mere tynd, når den varmes op, hvorved der vil flyde mere igennem.

Jeg vil selv vurdere det ud fra 2 ting: Om kæden ser velsmurt ud og om der er olie på bagfælgen.

Mit udgangspunkt har været: Hellere lidt for meget end lidt for lidt, så jeg sætter den til ca 1 dråbe pr minut og vurdere situationen efter 50-75 km kørsel.

Erfaring

Jeg har nu kørt ca 300 km med Scottoileren monteret og er meget tilfreds. Det var ret let at finde en passende indstilling af olie-flowet. I starten fik den lidt for meget, men efter et par aftørringer og et par tilhørende justeringer fungerer den lige som den skal: Lækker olieglinsende kæde, uden svineri på baghjulet.

Jeg har dog konstateret at der kommer noget snavs på bagsvingeren. Jeg tror faktisk at det skyldes turbulenser fra de 2 plasticstrips, idet der er mere møg mellem de 2 strips end foran og efter dem... ?? Underligt fænomen - men alligevel sandsynligt.

August 2001 lavede jeg om på monteringen af 'drypperen', så den nu sidder mere skjult og uden de skæmmende plasticstrips. Det er udført med et stykke forzinket jern (af den slags, som man typisk bruger til at støtte bilradioer i bagkanten - altså et ca 2mm tykt jern med en stribe huller i) som er monteret med skruen som holder kædeskærmen. Det vil sige, at jernet er klemt fast mellem kædeskærm og bagsvingeren. Det er så bukket rundt om beslaget, så det følger bagsvingeren lodret ned hvor jeg så kunne montere dryp-røret.

Klik på nedenstående billeder for at se dem i større format.

Føderøret som det nu sidder - man kan lige ane jernet, som holder røret.
Forsøg på at vise monteringsjernet som er monteret på venstre inderside af bagsvingeren.

Det er pænere og mere stabilt, så det var arbejdet værd!
Iøvrigt har jeg nu kørt cirka 2500 km med scottoileren og det har kostet omkring 75 ml oile. Der er 500 ml i flasken, som fulgte med - så der er til noget tid endnu - afhængig af vejret. Direkte omregnet kører den ca 2500/75 = 33 km/ml, hvilket vil svare til ca 500*33=16500 km på en flaske Scott-olie.
Jeg har justeret olie-flowet nogle gange undervejs p.g.a. temperaturændringer, men det tager jo kun få sekunder at justere og yderligere få sekunder at checke baghjul og kæde, når man har kørt en tur.